Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

Akreditovaný kurz "Koučink – věda i umění"


Kurz druhé pololetí 2009 volná místa přes registrační formulář.


Konečně v češtině!
Mezinárodně uznávaný certifikovaný program koučinku – zatím jediný v ČR!
Akreditováno ICF (Mezinárodní federací koučů)!

{mosimage}

Koučink Centrum, s.r.o. ve spolupráci s prestižní vzdělávací institucí pro kouče Erickson College (Vancouver, Canada) vám představuje

"Koučink – věda i umění"
Přednáší Dr. Marilyn Atkinsonová, Ph.D.

Nyní také vy, pro které jedinou bariérou byl anglický jazyk, máte jedinečnou příležitost zúčastnit se mezinárodně uznávaného vzdělávacího programu Dr. Atkinsonové s názvem "Koučink – věda i umění" (v originále "The Art and Science of Coaching" – TASC).


S českým simultánním překladem!


"Marylin je úžasná. Je jednou z nejlepších současných trenérů koučinku na světě!"T. Hartmann, autor 4 nejprodávanějších knih o ADHD a koučinku "Vysoce praktické – jak po osobní, tak profesní stránce."P. Gilmer, interní kouč, Boeing Corporation

Historie programu TASC:

Erickson College do dnešního dne uspořádala program TASC pro více než 2000 studentů na 4 kontinentech. Program je velice žádaný v Kanadě, USA, Austrálii, Skandinávii, Anglii, Turecku a i v zemích bývalého Sovětského svazu. V Praze tento kurz proběhne již podruhé a poprvé v jeho historii ho posluchači uslyší v českém jazyce! Vedení programu se ujala sama Marilyn Atkinsonová, jejíž výuka bude simultánně tlumočena do češtiny. Účastníci obdrží také bohaté výukové materiály přeložené do českého jazyka.


Certifikát TASC:

Certifikovaný kurz "Koučink – věda i umění" (TASC) je transformační program koučinku vytvořený na principu kombinace tzv. Solution Focused přístupu s klasickým koučinkem. Své kořeny má v základních rozvojových metodách vybraných z:


 1. tzv. Best Practises metodologií projektového managementu
 2. Ericksonovské komunikace a dovedností na základě systemického myšlení
 3. nejnovějších poznatků v oblastech akcelerovaného učení a kreativity, motivace/inspirace a FLOW stavů.
 4. nástrojů pro integraci a mapování založených na NLP.
TASC je vysoce interaktivní tréninkový program využívající hojně praktická cvičení. Posluchači tak mají možnost prožít intenzivní výuku s mnoha prvky praktických skupinových cvičení jednotlivých koučovacích metod a nástrojů.


TASC a Mezinárodní federace koučů (ICF):

Obsah tréninku byl vyvinut s ohledem na základní klíčové kompetence/způsobilosti koučů tak, jak jsou definovány Mezinárodní federací koučů (International Coach Federation - ICF). Ta je v současnosti největší a nejuznávanější autoritou v oblasti koučinku a sdružuje téměř 10.000 profesionálů ve více než 60ti zemích světa včetně České republiky. Po absolvování programu TASC mohou jeho účastníci zažádat o certifikaci ACC (Associated Credentialed Coach) nebo PCC (Professional Credentialed Coach).


Informace o kursu:

TASC nabízí účastníkům možnost detailně prozkoumat oblast pokročilého transformačního koučinku, to znamená, že je dobré, když už zájemci o tento program mají o koučinku již alespoň nějaké základní povědomí. Cílem tohoto kursu je poskytnout jeho posluchačům kompletní spektrum koučovacích nástrojů, které jim umožní zvládnout umění praktického koučinku.


Kurs zároveň rozvíjí základní kompetence/způsobilosti koučů a účastníci si v jeho průběhu osvojují i více pokročilé koučovací techniky. TASC využívá nejen tzv. Solution Focused metodu, Ericksonovské a NLP techniky, ale jde mnohem dál než by nabízel jen rámec obyčejného přehledu koučovacích technik a nástrojů. Každý účastník má možnost se naučit mistrně zvládat i velmi složité koučovací situace – např. v kontextu koučinku rozvíjet transformační konverzaci. Díky tomu, že posluchači sami aktivně projdou hraním rolí a mnoha různými cvičeními (není to jen učení, je to i zábava!), osvojí si přirozeně klíčové koučovací postupy a tzv. Best Practise metody.


"Marylin je skutečný průkopník v oblasti transformace a rozvoje vědomí."
Carol Adrenne, kolegyně Jamese Redfielda a spoluautorka knihy The Celestine Prophecy.

Co se naučíte v kurzu TASC – základní přehled:

Kurs nabízí základní i pokročilé ukázky koučovacích dovedností, které jsou jednoduché a přitom účinné. Jsou to:


 • Kreativita v konverzaci: principy FLOW a jejich aplikace.
 • Účinné otázky, které jste znali, ale dosud jste si jich nebyli plně vědomi: jak postupovat přes logické úrovně odpovědností a závazků.
 • Jemné umění stanovování priorit.
 • "Vyšší koučink": cíl schovaný za cílem, emoce utajená pod emocí, otázka uvnitř otázky, sen skrývající se za snem; odkrývání kreativních výhod.
 • Koučovací metoda tzv. "Bílá tabule" (White Board): telefonický koučink jako věda i umění.
 • Praktická konverzace pro hledání inovativních řešení.
 • Rozhovory vedoucí k vyjasnění základních hodnot; umění převádět hodnoty na konkrétní cíle.
 • Hranice mentálního vyhoření: co je, a na jakém principu funguje "přesvědčení o vlastním vyčerpanosti".
 • Boj s vnitřními teroristy: "Gremlinové", kteří brání dosahování cílů.
 • Umění stanovování paradoxních perspektiv; vstup do efektivních metafor.
 • Konverzace, které doprovázejí analýzu a syntézu tématu.
 • Problematika zón komfortu: Jak a kde hledat vnitřní rezervy, které vám umožní udržet chladnou hlavu a zůstat soustředění a efektivní i když jde do tuhého.
 • Stanovování žádoucích návyků: vytváření silných vztahů, které lidem pomáhají přehoupnout se přes problematická úskalí.
 • Metafory vedoucí k vyjasnění účelu: kde je hledat, jak je pěstovat, jak je rozvíjet a jak je využívat.
 • "Pláštíky identit" a vnitřní uspokojení: vytváření rámců rovnováhy, flexibility, plánů a úspěchů.
 • Kdo za vás přemýšlí? Oči, uši, pocity a "znalost" efektivních koučovacích konverzací.

O Dr. Marilyn Atkinsonové, Ph.D.:

Autorkou a zároveň hlavní lektorkou kursu je Dr. Marilyn Atkinsonová, Ph.D. Marilyn Atkinsonová je mezinárodně uznávaným koučem, master trenérem NLP a registrovaným klinickým psychologem. Marilyn je také v praxi koučem – vizionářem, lídrem a úspěšnou spisovatelkou. Svět jí zná díky její nezaměnitelné osobnosti, lidskému přístupu a kvalitním kursům osobního rozvoje.


Marylin Atkinsonová je zakladatelkou a presidentkou 8mi center Erickson College po celém světě, na kterých se od roku 1985 vyučuje tzv. Solution Focused koučink a mentoring v oblasti koučinku. Více než 30 NLP institutů po celém světě používá její originální cvičení a procedury. Její videonahrávky a audiopásky se staly součástí tréninkových balíčků většiny univerzitních oddělení napříč bývalým Sovětským svazem. Marylininy programy jsou využívány k podněcování nových postupů při skupinové terapii drogové a alkoholové závislosti a jsou používány k revitalizaci psychoterapeutických tréninkových kursů. O jejích metodách i praxi existuje několik knih, včetně dvou dokumentů popisujících detailně její programy.


"Marylin změnila směr ruské psychoterapie. Právě ona ovlivnila směr našeho vývoje více, než kdokoliv jiný za posledních deset let."Leonid Kroll, MD., Mezinárodně uznávaný Ericksonovský řečník a spisovatel "…Marylinina nádherná osobnost a hluboká znalost problematiky se snoubí s jejími skvělými trenérskými schopnostmi. Ve svých prezentacích využívá a předvádí neurolingvistické principy a učení je tak nejen snadné, ale i zábavné…je to mimořádně efektivní kombinace."Michael McMaster, spoluautor Johna Grindera při psaní knihy: Precision: A New Approach to Communication

Program a jeho cíle:

Trénink je rozdělen do 4 tréninkových modulů. Každý modul má pevně stanovené vzdělávací cíle, využívá metodologii reflektivního učení, aktivní zapojení posluchačů a průběžné vyhodnocování. Posluchači jsou velmi často rozdělováni do trojic, aby si každý vyzkoušel nástroje, které se v průběhu tréninku naučil a zároveň mohl odpozorovat tyto techniky u svých kolegů. Zkušenosti ukazují, že právě práce v trojicích je pro výuku koučinku vysoce efektivní.


První ze čtyř učebních modulů představí Ericksonovskou koučovací metodologii a umožní posluchačům vyzkoušet si tento nástroj v učebním prostředí. Posluchačům je představena výsledná soustava, ke které směřují všechny koučovací konverzace. Posluchači se naučí používat modely logických úrovní, pomocí kterých se svými klienty dokáží od základů změnit jejich životy. Naučí se používat i vysoce interaktivní nástroje projektového plánování, které zvyšují základní schopnosti přemýšlet. Modul obsahuje také efektivní nástroje pro zvyšování energie, vizualizační techniky a pomůcky, využití představ typu "co kdyby", "zázračné" otázky, otázky definující výjimky a hodnotící dotazy. Všechny tyto nástroje mají pevný základ ve třech úrovních vývoje mozku a ve třech úrovních lidského naslouchání.


Moduly 2, 3 a 4 učí posluchače používat nástroje hledání kreativních řešení, zaměření se na časovou osu, formulaci akčních kroků, dovednosti stanovování priorit a efektivní podstupování smysluplného rizika. Posluchači se dozví vše o sedmi krocích, které vedou od jednoduchého plánu k jeho realizaci. Naučí se používat nástroje, které jejich klientům umožní nahlédnout do svého nitra a využít sílu skrytou v osobních hodnotách a v myšlenkách z nich odvozených. Mezi tyto nástroje patří například profilování a vyhodnocování, přeformulování motivace a kvadrantové přeskupení záměrů, pomocí nichž je možné dosáhnout transformačních výsledků i v případech hluboce zakořeněných nebo "zaseknutých" návyků a předsudků. Absolventi kursu získají certifikát profesního kouče udělený Erickson College, získají právo používat uvedené metody v každodenní práci koučů nebo v práci manažerů a interních koučů.


Kurs je doplněn materiály o více než 400 stranách, příručkou posluchače, pracovním sešitem a četnými dalšími materiály – hodnotícími formuláři, škálovými listy apod.


Podrobnější program:

1. Modul: (1.-4. den)

V průběhu tohoto modulu získáte nový pohled na fungování lidského mozku a mysli a naučíte se jej sledovat a řídit. Naučíte se dávat průchod kreativitě při hledání řešení problémů a používat jak lety osvědčené tak i naopak nejmodernější transformační metodologie. Objevíte přínos kvadrantového myšlení pro posilování rozhodovacích schopností. Po absolvování modulu budete znát a umět používat:

 • Otázky podporující usuzování a tvorbu závěrů
 • Otázky rozvíjející vizi
 • "Zázračné" otázky, otázky definující výjimky a dotazy podporující kvalitní vyhodnocování
 • Tvorbu efektivní domněnek
 • Systemické NLP: aplikace NLP principů v modelech systemického myšlení
 • Kontingenční konverzace: navození a podpora "zázračného" a strategického myšlení
 • Ukotvení konverzace: určení a srovnávací průzkum vašeho teritoria
 • Za hranice myšlení "Neurologických úrovní"
 • STATE – LINE cvičení: nové způsoby jak spojit vědomé a nevědomé myšlenky
 • Cesta za vizí: nové způsoby, jak prohloubit a rozvinout dlouhodobou motivaci, která vám pomůže realizovat vize
 • Široké a hloubkové konverzace: určení slepých míst a jejich eliminace
 • Kartézské koordináty
 • Tónová spojení a realizační výroky: jak se dostat k jádru věci.

2. modul: (5-8. den) koučink "hledání kreativního řešení"

 • Proč se čas stal měnou 21. století. Naučíte se umožnit svým klientům moudře investovat svůj čas a podnikat správné kroky.
 • Čtyři základní časově-energeticky-motivační konverzace.
 • Jemné umění stanovení priorit: určete významné hodnotové prvky potřebné k efektivnímu stanovení priorit.
 • Naučíte se jak a kdy podstupovat riziko.
 • Mandaly mysli: točení v kruhu transformačních koučovacích konverzací.
 • Jak v sobě vzbudit génia a jak využít strukturu inovací a kreativity.
 • Mentální mapy vytvářející jasné perspektivy: tvorba efektivních strategií pro kontrolu komplexních situací a projektů.
 • Jak vyvolat lavinu nápadů: pomožte svým klientům nalézt hlubokomyslná, kreativní řešení a zbrusu nové nápady. Ukažte jim, jak se zaměřit na vlastní "kreativní styl".
 • Mapování mysli, diagramování, brainstorming a clustering: jak efektivně měnit nápady v příležitosti.
 • Přetvořte nápady v užitečné plány. 7 kroků, které umožní klientům přeměnit jednoduché nápady na operační plány.
 • Naučte se rychle překonávat vnitřní "musím" a "měl bych": motivujte k akci, přejděte k nejhlubším motivům, s jejichž pomocí navodíte pocit smysluplnosti zanícení pro věc.
 • Jak požadovat a využít kritiku ostatních.
 • Jak zdokonalit nápady a překonat sebestanovené limity.
 • Vnitřní kritika jako zdroj pro hledání optimálních řešení.
 • Tři klíčové fáze při překonávání překážek: jak vytvářet efektivní akční plány.
 • Klíčové fáze na cestě k dokonalosti.
 • Tzv. koučování bílé tabule a cesta k dokonalosti.
 • Identifikace vzorů a děr v systémech.
 • Využití metaforických popisů komplexních problémů při hledání elegantních řešení.
 • Jak využít kreativitu "tlakového hrnce". Naučte se být kreativní i pod tlakem.
 • Naučte se zvládat skokový růst moci a zodpovědnosti.
 • Zvyšujte lídrovské výkony posilováním pocitů dokonalosti, sebedůvěry a seberozvoje.

3. a 4. modul: shrnutí 9. – 16. dne:

 • Síla hodnot
 • Spirála hodnotového myšlení: technologie GRAVES
 • Proces úpravy integrity
 • Koučování za hranici stínu: vnitřní umění harmonického rozvoje
 • Modely vnímání
 • Zvládání Meta programů
 • Trajektorie blahobytu: závazek a odpovědnost
Kurs je koncipován tak, aby vám zásadním způsobem velmi rychle pomohl rozvinout vaše koučovací dovednosti a podpořil vaše přirozené schopnosti ke koučinku díky využití nejnovějších praktických poznatků v této oblasti.


Lokalita:

Praha, Česká republika


Datum:

1. modul: 25. – 28. února 2010
2. modul: 20. – 23. března 2010, Lektor: Richard Hyams
3. modul: 15. – 18. dubna 2010
4. modul: 5. – 8. června 2010, Lektor: Zerrin Baser

Cena celého kursu:

108.000,- Kč (cena neobsahuje DPH)
V ceně jsou započítány výukové materiály a občerstvení (v průběhu přestávek + obědy).


Cena jednotlivých modulů:

Modul 1: 35.000,- Kč
Modul 2: 35.000,- Kč
Modul 3: 29.000,- Kč
Modul 4: 29.000,- Kč

(cena neobsahuje DPH)


Doporučení:

Počet účastníků je omezený, proto vám doporučujeme včasnou registraci. Rezervace vám bude závazně potvrzena až po zaplacení účastnického poplatku nebo jeho zálohy. Přednostní rezervaci mají účastníci celého kurzu.


Kontakt:

Informace o obsahu kurzu a možnostech akreditace ICF:
a zároveň Registrace do kurzu:
Petra Bartozelová
GSM: +420 775 343 403, Email: bartozelova@koucinkcentrum.cz

{mosimage}

© 2005-2016 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Kalendář kurzů

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Novinky

1.6.2017 Připravili jsme pro Vás ochutnávku na téma MIRKOVÝRAZY A ŘEČ TĚLA. Pro kouče, manažery a obchodníky. Navazovat bude 2 denní trénink s Ondřejem Staňkem. Těšíme se na Vás.


24.4.2017 MR. SUGATA MITRA, VÍTĚZ CENY TED 2013, V ŘÍJNU V PRAZE NA 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KOUČINKU: TALENT EXPLORING - 4. - 5. 10. 2017


21.3.2017 Těšíme se na Vás v koučovací zóně při akci Equal Pay Day již tuto sobotu. Přidejte se.


10.2.2017 Kurz Akreditovaný profesionální kouč zavítá na Moravu. Otevíráme za 4 dny na Valentýna 14.2.2017a těšíme se na Vás v Brně. Pokud chcete přijít na náhled do kurzu, napište. Rádi se Vás poznáme.


07.2.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - Získali jsme záštitu Hospodářské komory České republiky a moc za ni děkujeme. Přidejte se.


27.1.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - nový projekt pro podporu koučování v ČR. Hledáme partnery v regionech. Přidejte se. Napište.


17.1.2017 27. 1. 2017 se uskuteční v Brně Příprava na akreditaci ICF s oblíbeným Jiřím Kunčarem, PCC. Pokud zvažujtete získání titulu v koučování, PŘIDEJTE SE. Cena pro absolventy APEKU 16.700 + DPH. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum Jiří KUnčar


6.1.2017 13. 1. 2017 začíná nejoblíbenější kurz koučinku Akreditovaný profesionální kouč. Tento kurz Vám zlepší kvalitu života. Zažijete mnoho příběhů a nejsilnější svůj osobní. Přijďte se podívat na náhled do kurzu nebo se přidejte již k 9 přihlášeným účastníkům. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum


31.12.2016 Přejeme všem vše nejlepší do roku 2017. PF 2017


Podporujeme

International Coach Federation
International Coach Federation

Spolupracujeme s

Zabavne Uceni.cz

Nezávazná objednávka