Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

Koučink obecně

Jak to chodí při klasickém způsobu vzdělávání?

  • Firmy investují do tradičních metod zvyšování výkonnosti
  • Platí lidem školení, tréninky a kurzy
  • Lidé ale obvykle nedokážou využít nové dovednosti naplno
  • Zaměstnanci se cítí „přeškoleni“, jejich výkon příliš neroste

Výhody koučinku

  • Koučink uvolňuje vnitřní bariéry zaměstnanců
  • Zbaví-li se zaměstnanci svazujících prvků, pracují lépe
  • Firma plně využívá know-how svých lidí, lépe zhodnocuje své investice
  • Lidé jsou více motivovaní a tvořiví

První byl Sokrates

S trochou fantazie můžeme říci, že jedním z prvních koučů byl filozof Sokrates. I on kladl svým studentům zvídavé otázky, které jim pomáhaly dobrat se pravdivého řešení nastíněných problémů či filozofických otázek. Protože však Sokrates svým tázáním provokoval k přemýšlení nejen studenty, ale i mocné muže a nezřídka nahlodával jejich vnitřní pocit důležitosti, vypil nakonec až do dna svou číši bolehlavu.

I dnes patří otázky k základním nástrojům práce koučů. A také jejich klienti pomocí odpovědí nalézají nový úhel pohledu na své problémy a neotřelé pravdy. Na rozdíl od Sokrata, dnes je cílem koučů pomáhat lidem a firmám naplnit celý jejich potenciál.

Co to znamená?

Ve slovním spojení naplnit celý potenciál jsou všechny tyto pojmy důležité. Slovník cizích slov překládá anglické slovo potency českými výrazy: síla, moc, možnost, mocnost, mohoucnost, průbojnost, pádnost, účinnost a schopnost. Můžeme si představit, že kouč je jakýsi průvodce, který pomáhá firmám a lidem najít ty nejlepší odpovědi, pravdy a řešení, a někdy i sílu dotáhnout zcela a do konce vysněné vize a projekty či uvědomit si nové možnosti rozvoje. Nebo uvěřit ve svou schopnost moci změnit zdánlivě neřešitelné situace. A udělat to pádně, někdy i průbojně a účinně. Je-li tedy cílem koučů pomáhat lidem a firmám naplnit celý jejich potenciál, mohli bychom trochu nadneseně říct, že kouč vede lidi a firmy k tomu, aby si splnili všechny svoje sny, využili beze zbytku svůj talent a uskutečnili své vize v celé jejich úplnosti. Nikoliv jen pouhý zlomek toho co chtějí, o čem sní, a co dovedou.

Na rozdíl od trenéra, či konzultanta, kteří říkají klientovi jaké jsou ty nejlepší postupy, kouč lidem neradí, jak mají věci dělat, ale vede je k tomu, aby sami našli to nejlepší řešení. A to platí pro lidi i firmy. Koučink je určen pouze pro zdravé lidi jako metoda jejich rozvoje, není to terapie.

Kořeny a historie koučinku

Kořeny koučinku můžeme nejspíše vysledovat v humanistické psychologii šedesátých let minulého století. Ta na člověka už neshlížela jako na pouhý "raneček pudů“, ale zkoumala ho jako zdravou osobnost a věřila v jeho potenciál a růst. Na základech humanistické psychologie vznikly různé další psychoterapeutické směry, ve kterých koučink také nalézá inspiraci.

Jedněmi ze zakladatelů koučování, ke kterým se hlásí či z nich čerpá celá řada českých koučů, jsou Američan Timothy Gallwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se léta zabývali metodami zvyšování osobní i profesní výkonnosti lidí. V posledních dvaceti letech Gallwey propaguje myšlenkový přístup nazvaný „Inner Game“(vnitřní hra). Vymyslel rovnici V (výkon) = P (potenciál) - i (interference). Ze spolupráce Gallweye a Whitmora vznikl jeden ze základních pracovních nástrojů koučování. Přehledný systém otázek provázaný s dalšími metodami vedení lidí, který J. Whitmore nazval GROW (Goals - cíle, Reality - realita, Options - možnosti řešení, Will - vůle, akční plán), podle toho jakými fázemi vývoje klient při koučování prochází. Kouč pracující tímto způsobem, vede klienta k odpovědím, kterými si klient ujasní své cíle, vize či projekty a nakonec najde cestu jak je dobře uskutečnit.

Podstata koučování však není v modelu GROW. Podstata koučování je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“ . Díky tomu je pak schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o dalším postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost.

Nová metoda se jejím tvůrcům osvědčila nejprve ve sportu. Pak ji s úspěchem uplatnili i u manažerů, při zvyšování jejich výkonnosti. Tímto stylem se jim pak dařilo i měnit firemní kultury společností z různých oborů směrem k vyššímu výkonu, ale také zvyšovat spokojenost zaměstnanců a celé firmy. O takové firmě se pak říkalo, že je vedena koučovacím stylem. Tedy prioritou byla důvěra ve schopnosti lidí, samostatnost, zodpovědnost zaměstnanců za sebe i firmu a obrovský prostor pro tvořivost. Jako příklad často John Whitmore uvádí firmu SEMCO, kde odpovědnost manažerů dosáhla tak vysoké úrovně, že jim majitel nabídl, aby si pro další rok navrhli sami výplatu tak, aby byli spokojeni a firma prosperovala. Mimochodem právě kniha Johna Whitmora Koučování byla zdrojem pro mnoho našich i zahraničních koučů. V Čechách ji někteří lidé považují za základní „učebnici“ koučinku.

Znát otázky nestačí

GROW či jiný styl kladení otázek je zkrátka nástroj, který pomáhá přijít klientům na to, co funguje rychleji. A protože si na to přicházejí svým způsobe sami, mají motivaci své plány uskutečnit. I čeští koučové však upozorňují, že tato metoda je smysluplným nástrojem, ale vždy záleží na osobnosti, zkušenosti a vzdělání kouče. „Každý člověk je jiný." Dobrý kouč pokládá správně zvolenou otázku v čase, kdy ji koučovaný potřebuje slyšet, aby se posunul. Podle potřeb klienta k nim harmonicky vybírá i další nástroje a metody rozvoje lidí tak, aby se klient posunoval co nejrychleji. Koučink na rozdíl od psychoterapeutických směrů se nepřiklání k žádné teorii osobnosti. V těchto teoriích zastánci říkají: „Osobnost funguje takto a takto, a my na to používáme takovou a takovou metodu“.Snad proto, že se koučink rozvíjí primárně ve světě byznysu je praktický a zkrátka do sebe vtahuje vše co funguje. Základním nástrojem koučinku jsou otázky a pak kouč může čerpat i z dalších různorodých zdrojů, jako je neurolingvistické programování, nauka o fungování mozku, používá se škálování a další. Často záleží na tom, z jakých profesních kořenů kouč vyšel. Proto je koučink tak pružný a účinný a jak koučové říkají: "Každý klient si může najít toho „svého“ kouče“ .

V Čechách dnes najdeme různé směry koučinku. Je zde například velmi početná skupina koučů, kteří staví na svých zkušenostech z managementu a vzdělávali se u Johna Whitmora, a také absolvovali kurz akreditovaný Mezinárodní federací koučů, vedený Kanaďankou Marilyn Atkinson. Což je komplexní vzdělávání zahrnující poznatky z neurolongvistického programování, od nauky o fungování mozku až po komplexní metodologii koučinku. Je zde i početná skupina hlásící se k Systemickému koučinku a další směry. Mnoho koučů má kombinované vzdělání a samozřejmě čerpá i z dalších typů vzdělávání ať už psychologického nebo manažerského.

Koučink Centrum vnímá koučink nejen jako profesi, ale i životní postoj a filozofii, záleží mu na šíření dobrých myšlenek o této profesi, a proto považuje pole koučinku jako jakýsi „švédský stůl“ na kterém si klient může vybrat pro sebe, pro svou osobnost a firmu toho nejlepšího kouče. Je však dobré si uvědomit, že koučink je samostatná disciplína, která se od dalších metod rozvoje výrazně odlišuje svým přístupem ke klientovi, procesy a nástroji, které využívá. Kouč neradí, co má klient dělat a jak to má dělat. To dělá konzultant, trenér, či mentor. Občas se však setkáváme s tím, že si někteří trenéři říkají kouč, protože v poslední době toto slovo přišlo do módy.“ .

© 2005-2016 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Kalendář kurzů

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Novinky

1.6.2017 Připravili jsme pro Vás ochutnávku na téma MIRKOVÝRAZY A ŘEČ TĚLA. Pro kouče, manažery a obchodníky. Navazovat bude 2 denní trénink s Ondřejem Staňkem. Těšíme se na Vás.


24.4.2017 MR. SUGATA MITRA, VÍTĚZ CENY TED 2013, V ŘÍJNU V PRAZE NA 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KOUČINKU: TALENT EXPLORING - 4. - 5. 10. 2017


21.3.2017 Těšíme se na Vás v koučovací zóně při akci Equal Pay Day již tuto sobotu. Přidejte se.


10.2.2017 Kurz Akreditovaný profesionální kouč zavítá na Moravu. Otevíráme za 4 dny na Valentýna 14.2.2017a těšíme se na Vás v Brně. Pokud chcete přijít na náhled do kurzu, napište. Rádi se Vás poznáme.


07.2.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - Získali jsme záštitu Hospodářské komory České republiky a moc za ni děkujeme. Přidejte se.


27.1.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - nový projekt pro podporu koučování v ČR. Hledáme partnery v regionech. Přidejte se. Napište.


17.1.2017 27. 1. 2017 se uskuteční v Brně Příprava na akreditaci ICF s oblíbeným Jiřím Kunčarem, PCC. Pokud zvažujtete získání titulu v koučování, PŘIDEJTE SE. Cena pro absolventy APEKU 16.700 + DPH. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum Jiří KUnčar


6.1.2017 13. 1. 2017 začíná nejoblíbenější kurz koučinku Akreditovaný profesionální kouč. Tento kurz Vám zlepší kvalitu života. Zažijete mnoho příběhů a nejsilnější svůj osobní. Přijďte se podívat na náhled do kurzu nebo se přidejte již k 9 přihlášeným účastníkům. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum


31.12.2016 Přejeme všem vše nejlepší do roku 2017. PF 2017


Podporujeme

International Coach Federation
International Coach Federation

Spolupracujeme s

Zabavne Uceni.cz

Nezávazná objednávka