Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

Knihovna

V naší knihovně získáte doporučení na zajímavou literaturu. Tuto literaturu si můžete zdarma zapůjčit v Koučink Centru na období 2 měsíce.

Co proto udělat?

1) vybrat si knihu, kterou si chcete zapůjčit

2) zavolat na telefonní číslo 775 102 124, 241 401 795 nebo na email sabadasova@koucinkcentrum.cz, ověřit zda kniha není zapůjčená

3) domluvit si termín návštěvy pro vyzvednutí knihy.

Knihy k zapůjčení:

číslo knihy název autor

 • 001 The Art Of The Start Guy Kawasaki
 • 002 Executive Coaching (with backbone and heart) Mary Beth O'Neill
 • 003 Executive Coaching (with backbone and heart) Mary Beth O'Neill
 • 004 The World Is Flat Thomas L. Friedman
 • 005 Coaching Across Cultures Philippe Rosinski
 • 006 Coaching Across Cultures Philippe Rosinski
 • 007 ConZentrate Sam Horn
 • 008 What's Holding You Back? Sam Horn
 • 009 The Soul Of Money Lynne Twist
 • 010 Coaching The Sales Tim Ursiny, Gary DeMoss, Jim Morel
 • 011 Executive Coaching (systems-psychodynamic perspective) Halina Brunning
 • 012 Becoming A Coach Guidebook Sandy Vilas
 • 013 Becoming A Coach Guidebook Sandy Vilas
 • 014 Teorie vitality Jiří Plamínek
 • 015 Umění koučovat Petr Parma
 • 016 Koučování – inspirujte ostatní ke zlepšení výkonu Paul Birch
 • 017 Masterful Coaching Robert Hargove
 • 018 Masterful Coaching Field Book Robert Hargove
 • 019 Adventure Coaching Doug Gray
 • 020 Coaching Yourself to Leadership Ginny O'Brien
 • 021 Coaching Yourself to Leadership Ginny O'Brien
 • 022 A Whole New Mind Daniel H. Pink
 • 023 A Whole New Mind Daniel H. Pink
 • 024 Crucial Conversations Tools Fot Talking Kerry Patterson, Joseph Grenny, etc.
 • 025 Crucial Conversations Tools Fot Talking Kerry Patterson, Joseph Grenny, etc.
 • 026 Adaptive Coaching Terry R. Bacon, Karen I. Spear
 • 027 Adaptive Coaching Terry R. Bacon, Karen I. Spear
 • 028 College Of Executive Coaching Jeffry E. Auerbach, Ph.D
 • 029 Law And Ethics In Coaching Patrick Williams, Sharon K. Anderson
 • 030 Enzymy – Stavební kameny života – Jak působí, pomáhají a léčí Klaus Miehlke, Miachael Williams
 • 031 Enzymy – Stavební kameny života – Jak působí, pomáhají a léčí Klaus Miehlke, Miachael Williams
 • 032 Typologie osobnosti pro managery Michal Čakrt
 • 033 Čmeláci přece nemohou létat Barry Siskind
 • 034 Koučování – rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti John Whitmore
 • 035 Tajemství vysoké pracovní výkonnosti W. Timothy Gallwey
 • 036 Typologie osobnosti – přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti Michal Čakrt
 • 037 Niterný leadership Peter Urs Bender
 • 038 8. návyk – od efektivnosti k výjimečnosti Stephen Covey
 • 039 A přesto říci životu ano Viktor E. Frankl
 • 040 A přesto říci životu ano Viktor E. Frankl
 • 041 Co v mých knihách není Viktor E. Frankl
 • 042 Psychoterapie pro laiky Viktor E. Frankl
 • 043 Psychoterapie pro laiky Viktor E. Frankl
 • 044 Vůle ke smyslu Viktor E. Frankl
 • 045 Vůle ke smyslu Viktor E. Frankl
 • 046 Lékařská péče o duši Viktor E. Frankl
 • 047 Lékařská péče o duši Viktor E. Frankl
 • 048 Nonviolent Communication,A Language of Life Marshall B. Rosenberg
 • 049 Bez zásad nemůžete vést Stephen R. Covey
 • 050 Malý ekonomický výkladový slovník – praktická příručka Helena Fialová
 • 051 Personální managament jako nástroj řízení změn Jiří Stýblo
 • 052 Vše o přijímacím pohovoru, jak poznat druhou stranu Marek Matějka, Pavel Vidlář
 • 053 Online public relations David Phillips
 • 054 Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie, řízení Jaroslav Rektořík a kolektiv
 • 055 Řízení neziskových organizací Jiří Plamínek a další
 • 056 Mluviti stříbro, mluviti zlato Libor Hlaváček
 • 057 Jak řídit a vést lidi František Bělohlávek
 • 058 Umění jednat s lidmi, cesta k úspěchu Jaroslav Štěpaník
 • 059 Kariérový koučink Monika Bartoníčková
 • 060 Koučování v manažerské praxi Jiří Suchý a Pavel Náhlovský
 • 061 Enzymy – stavební kameny života, jak působí, pomáhají a léčí Klaus Miehlke, Michael Williams
 • 062 Kreativní time management – nejen pro ženskou duši Mojmír Voráč
 • 063 Coaching research symposium 3.11.2004 I. F.Stein, F.Campone, L.J.Page
 • 064 Coaching research symposium 3.11.2004 I.F.Stein, F.Campone,L.J.Page
 • 065 Coaching research symposium 12.11.2004 Irene F.Stein,Laura A.Belsten
 • 066 Coaching research symposium 12.11.2004 Irene F.Stein, Laura A.Belsten
 • 067 Coaching research symposium Francine Campone, John Bennett
 • 068 Coaching research symposium Francine Campone, John Bennett
 • 069 Business Transformer Marilyn Atkinson Ph.D.
 • 070 Business Transformer Marilyn Atkinson Ph.D.
 • 071 Moderní organizační architektura Jiří Dědina, Milan Malý
 • 072 Katalog programů benefitů HRGURU
 • 073 Aladinův princip Ashley Lippertová
 • 074 Business Transformed Paul Gossen
 • 075 Business Transformed Paul Gossen
 • 076 Umění managementu Mark H. McCormack
 • 077 10 přírodních zákonů managementu času a života Hyrum W.Smith
 • 078 Uvidíte to, až tomu uvěříte –cesta k osobní proměně Dr.Wayne W.Dyer
 • 079 Niterný leadership Peter Urs Bender
 • 080 Koučování – zásady techniky profesního doprovázení Mren Fischer - Epe
 • 081 Umění milovat Erich Fromm
 • 082 Koučování pro manažery a firemní týmy Édouard Stacke
 • 083 Psychologie a sociologie řízení Eva Bedrnová, Ivan Nový a kol.
 • 084 Get Unstuck + Get Going…on the stuff that matters Michael Bungay Stanier
 • 085 Poločas života – Jak úspěch proměnit ve skutečný vliv Bob Buford
 • 086 Důvěra: jediná věc,která dokáže změnit vše Stephen M.R.Covey
 • 087 To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku Peter F.Drucker
 • 088 Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci Eva Zahrádková
 • 089 Psychologie týmové práce-strategie efektivního vedení týmu Nicky Hayes
 • 090 TEAMWORK – zvyšte výkon svého týmu Brian Clegg, Paul Birch
 • 091 Koučování – inspirujte ostatní ke zlepšení výkonu Paul Birch
 • 092 LEADESHIP – využijte svůj potenciál naplno Paul Birch
 • 093 Ekonomické a finanční řízení firmy, manaž.účetnictví v praxi Tomáš Petřík
 • 094 Manažerská ekonomika Miloslav synek a kolektiv
 • 095 Vést nebo být veden Don Fuller
 • 096 Řízení lidských zdrojů – základy moderní personalistiky Josef koubek
 • 097 Marketing Philip Kotler, Gary Armstrong
 • 098 Strategické řízení značky Kevin Lane Keller
 • 099 Tak to dělá TOYOTA Jeffrey K. Liker
 • 100 Pátá disciplína – teorie a praxe učící se organizace Peter M. Senge
 • 101 BALANCED SCORECARD-strategický system měření výkon.podn. Robert S.Kaplan, David P. Norton
 • 102 Marketing v pohybu – nový přístup k zisku, růstu a obnově Philip Kotler, Dipack C. Jain
 • 103 ALIGNMENT – systémové vyladění organizace Robert S. Kaplan, David P. Norton
 • 104 Management partnerství s dodavateli Jaroslav Nenadál
 • 105 PRODÁNO ! Jak přesvědčíte zákazníky aby kupovali od Vás Steve Martin, Gary Colleran
 • 106 Slovník controlling – Česko-anglický/ Anglicko-český International Group Of Controlling
 • 107 Nový obraz budoucnosti Roucan Gibson (editor)
 • 108 Vyjednávání – dohodněte se s ostatními Brian Clegg
 • 109 Vedení pohovoru – vyberte správného uchazeče Brian Clegg
 • 110 Prodej problémovým zákazníkům – klíč k vyjednávání Nicolas Caron
 • 111 Interkulturní komunikace v řízení a podnikání Ivan Nový,
 • 112 Vše o přijímacím pohovoru - jak poznat druhou stranu Marek Matějka, Pavel Vidlař
 • 113 31 tajemství úspěchu Jacka Welche Robert Slater
 • 114 Rukověť Profesionálního prodejce Karl Herndl
 • 115 Síla a moc pozitivního nesouhlasu – jak říci NE William Ury
 • 116 Mobbing – jak ho rozpoznat a jak mu čelit Hans-Jurgen Kratz
 • 117 Syndrom vyhoření v práci a osobním životě Angelika Kallwass
 • 118 Stres a zdraví Vinay Joshi
 • 119 Průvodce náročnými pracovními vztahy Gini Graham Scott
 • 120 Krize středního věku – úskalí a šance M. Hrdlička, J.Kuric, M.Blatný
 • 121 Spokojeně v zaměstnání Hannelore Fritz
 • 122 Všichni marketéři jsou lháři Seth Godin
 • 123 Jak posoudit finanční zdraví firmy Z.S.Blaha a I. Jindřichovská
 • 124 Vše o přijímacím pohovoru – jak poznat druhou stranu Marek Matějka, Pavel Vidlař
 • 125 Intuitivní reklama Miloš Toman
 • 126 Typologie organizace – využití osobních typů v procesu rozvoje William Bridges
 • 127 Vyjednávání – management do kapsy Patrick Forsyth
 • 128 Působení na druhé – management do kapsy Richard Storey
 • 129 Hodnocení – management do kapsy Frank Scott-Lennon
 • 130 Prezentace – management do kapsy John Townsend
 • 131 101 Great Ways To Improve Your Life David Riklam
 • 132 The Eight Irresistible Principles of fun CD + kartičky Michael Bungay Stanier
 • 133; NeuroLingvistické Programování v manažerské praxi Ian McDermott,Joseph Ó Connor
 • 134 2 díly ART and SCIENCE of COACHING - Inner Dynamics + Step-by-step System Marilyn Atkinson, PHD, Rae Chois PCC
 • 135 2 díly ART and SCIENCE of COACHING - Inner Dynamics + Step-by-Step System Marilyn Atkinson, PHD, Rae Chois, PCC
 • 136 Dare to Kiss the Frog Hauen, Kasberg,Soden
 • 137 GOD COACHING – Lederen Som Coach Kasberg, Videriksen
 • 138 Koučování Kdy, jak a proč Michaela Daňková
 • 139 CO-ACTIVE COACHING L.Whitworth,k.Kimsey,p.Sandahl
 • 140 Getting Started in personal and Executive Coaching S.G.Farley and. CH.E.Stout
 • 141 Executive Coaching Stuart Mc Adam
 • 142 The Essential HR HANDBOOK S.Armstrong, B.Mitchell
 • 143 Úplně nova mysl Daniel H.Pink
 • 144 Sofiin svět Jostein Gaarder
 • 145 Psychologie budoucnosti Stanislav Grof
 • 146 Úplně nova mysl Daniel H. Pink
 • 147 Rukověť dobrého lektora Petr Kazík
 • 148 Koučování ve školní praxi Viola Horská
 • 149 Koučování v multikulturním prostředí Philippe Rosinski
 • 150 Drucker na každý den – 366 zamyšlení a podnětů P.F.Drucker, J.Maciariello
 • 151 To nejdůležitější na první místo Stephen R.Covey
 • 152 Koučink – věda I umění VNITŘNÍ DYNAMIKA Marilyn Atkinson
 • 153 Koučování ve školní praxi Viola Horská
 • 154 Úvod NLP do neurolingvistického programování Joseph O Connor a John Seymour
 • 155 Á la rencontre de – Meeting – 5x DVD 155 a – 155 e Robert Dilts
 • 156 Living in the NOW Tony Husted a další
 • 157 Cesta pravého vůdce Jeho Svatost dalajlama
 • 158 Typologie osobnosti pro manažery – nové vydání 9/09 Michal Čakrt
 • 159 Bod zlomu Malcolm Gladwell
 • 160 Důvěra: jediná věc,která dokáže změnit vše Stephen M.R.Covey
 • 161 7 kroků efektivního koučování S.Dembkowski,F.Eldridge,I.Hunter
 • 162 7 kroků efektivního koučování S.Dembkowski,F.Eldridge,I.Hunter
 • 163 MINDSET Jackie Reardon, Hans Dekkers
 • 164 MINDSET Jackie Reardon, Hans Dekkers
 • 165 INNER GAME PRO MANAŽERY W.Timothy Gallwey

© 2005-2016 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Kalendář kurzů

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Novinky

1.6.2017 Připravili jsme pro Vás ochutnávku na téma MIRKOVÝRAZY A ŘEČ TĚLA. Pro kouče, manažery a obchodníky. Navazovat bude 2 denní trénink s Ondřejem Staňkem. Těšíme se na Vás.


24.4.2017 MR. SUGATA MITRA, VÍTĚZ CENY TED 2013, V ŘÍJNU V PRAZE NA 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KOUČINKU: TALENT EXPLORING - 4. - 5. 10. 2017


21.3.2017 Těšíme se na Vás v koučovací zóně při akci Equal Pay Day již tuto sobotu. Přidejte se.


10.2.2017 Kurz Akreditovaný profesionální kouč zavítá na Moravu. Otevíráme za 4 dny na Valentýna 14.2.2017a těšíme se na Vás v Brně. Pokud chcete přijít na náhled do kurzu, napište. Rádi se Vás poznáme.


07.2.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - Získali jsme záštitu Hospodářské komory České republiky a moc za ni děkujeme. Přidejte se.


27.1.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - nový projekt pro podporu koučování v ČR. Hledáme partnery v regionech. Přidejte se. Napište.


17.1.2017 27. 1. 2017 se uskuteční v Brně Příprava na akreditaci ICF s oblíbeným Jiřím Kunčarem, PCC. Pokud zvažujtete získání titulu v koučování, PŘIDEJTE SE. Cena pro absolventy APEKU 16.700 + DPH. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum Jiří KUnčar


6.1.2017 13. 1. 2017 začíná nejoblíbenější kurz koučinku Akreditovaný profesionální kouč. Tento kurz Vám zlepší kvalitu života. Zažijete mnoho příběhů a nejsilnější svůj osobní. Přijďte se podívat na náhled do kurzu nebo se přidejte již k 9 přihlášeným účastníkům. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum


31.12.2016 Přejeme všem vše nejlepší do roku 2017. PF 2017


Podporujeme

International Coach Federation
International Coach Federation

Spolupracujeme s

Zabavne Uceni.cz

Nezávazná objednávka