Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

Management ToolBox - nářadí pro každodenní manažerskou praxi.

Management ToolBox - nástroje pro každodenní manažerskou praxi.

Snadné řešení pro jednotlivce i firmy.

Ti nahoře si myslí, že ti dole dělají málo a špatně. Ti dole si myslí, že to samé dělají ti nahoře. Akorát se mají o hodně lépe. Realita, kterou vidíme a slyšíme v mnoha firmách. Umět vést a řídit lidi, a s nimi spojené procesy, může firmám i manažerům ušetřit čas, peníze, stres a zlepšit výsledky. Opak může vést k likvidaci.

Neexistuje funkční “manuál, jak být nejlepší manažer”. Každý si vytváří svůj vlastní, unikátní.

Vybrali jsme neefektivnější koučovací nástroje pro manažerskou praxi. Připravili jsme pro manažery, vedoucí pracovníky či lidi, kteří chtějí lépe řidit sami sebe, sérii dvanácti 3 hodinových setkání “Management ToolBox”, které probíhají jednou za 14dnů v KC. Čas hraje v dnešní době prim. S námi ho šetříte.

Dáme vám nářadí, naučíme vás s ním pracovat. Podpoříme Vás. Co unikátního postavíte a jak, je na Vás.

Předáme Vám nástroje, které máme vyzkoušené v manažerské praxi a fungují. Dohlídneme na jejich správné využití ve Vaší praxi. Poradíme co, jak dělat, pokud budete naši pomoc potřebovat.

Jak to probíhá?

45’ Úvod k tématu, teorie, vysvětlení nástroje a jeho aplikací v manažerské praxi.

45' Praktické vyzkoušení nástroje - nácvik v triádách.

45' Sdílení zkušeností, nápadů a plán na využití nástroje ihned v manažerksé praxi a mezidobí.

2 x 15’přestávka

Celkem: 165 min.

Čas: 16:00 - 19:00

V případě online varianty začínáme vždy o 15 minut dříve kvůli prověření spojení všech účastníků s lektorem a mezi sebou. V prvním modulu je začátek online posunut ještě o 15 minut na 15:30, aby byl prostor pro seznámení s virtuální učebnou a vyřešení případných technických dotazů.

Cena

  • 2.000,- Kč bez DPH za jedno setkání
  • 21.300,- Kč bez DPH za všech 12 setkání
  • Při úhradě všech setkání je možno vysílat různé účastníky z firmy dle jejich zájmu o konkrétní témata

A jaké nástroje jsme pro Vás vybrali ?

TOOL 1 - Stanovování cílů. Správně stanovit cíl, ať už vlastní nebo pro druhé, je klíčovou podceňovanou manažerskou dovedností. Proč často zjišťujeme, že jsme jasný cíl chápali jinak než kolega? Proč jsou roční hodnotící pohovory plné domněnek, pocitů a odlišných interpretací? Kolik lidí z firmy ví, co je jejím hlavním cílem tento rok?

Naučíte se: Stanovovat cíle podle metody SMARTER, Rozlišovat mezi výsledky, aktivitami a zdroji při stanovení cíle, Zaměřit se na oblast vlastní kontroly při stanovení cíle, Jak cíle efektivně komunikovat a sdílet, Jak zvyšovat motivaci pro dosažení cíle.

TOOL 2 - Imaginace při tvorbě strategie. Při vytváření úspěšné strategie využíváme vizualizaci a vytváření ucelených obrazů cílů. Dovednost jasné představy naší budoucnosti včetně očekávaného prožitku často určuje míru úspěchu naší práce a směřování.

Naučíte se: Z jakých oblastí se skládá mozek, jak fungují synpse a učení se, Vytváření viduálních obrazů budoucnosti a jeijch efektivní využití v manažerské praxi, Propojit racionálního myšlení a prožitku budoucnosti.

TOOL 3 - Nehodnotící pozorování při zpětné vazbě. Zpětná vazba je nezbytná pro proces učení se a rozvoj dovedností ve sportu, osobnostním rozvoji nebo v managementu. Přesto bývá právě v oblasti vedení lidí zpětná vazba spojována s obavami z nespravedlivého nebo jednostranného hodnocení. Díky koučovacímu přístupu se může stát zpětná vazba vyhledávanou a vítanou formou učení se.

Naučíte se: Příprava zpětné vazby, Umět rozlišit pozorování a hodnocení, Jak podávat zpětnou vazbu, Jak přijímat zpětnou vazbu.

TOOL 4 - GROW jako nástroj vedení porad. Porady mohou být zdrojem inspirace a motivace nebo také obávaným neužitečným žroutem času. Koučovací přístup a metodika GROW vám pomohou zkrátit čas porad a maximálně využít zdroje všech účastníků porady.

Naučíte se: Rozhodnout, zda je porada nutná a kdo se jí má zúčastnit, Přípravit se před poradou, Průběh porady, Role na poradě, Co s výstupy z porady.

TOOL 5 - Kolo rovnováhy při stanovování priorit. Naprostá většina manažerů pracuje paralelně na několika strategických úkolech nebo projektech a vedle toho průběžně řeší operativní záležitosti. Dovednost efektivně stanovit priority je klíčová nejen pro pracovní úspěch, ale i pro předcházení syndromu vyhoření a zachování si work-life balance.

Naučíte se: Rozhodovat v souvislostech, Rozlišit podstatné od nepodstatného, Komunikovat priorit podřízeným.

TOOL 6 - Tři pozice vnímání při přípravě na jednání a řešení konfliktů. Úspěch našeho jednání a řešení konfliktů s ostatními lidmi (kolegové, vedoucí, podřízení, obchodní partneři atd.) často závisí na tom, jak dovedeme poodstoupit od svých schémat myšlení a podívat se na celou situaci z jiných úhlů pohledu při respektování jedinečnosti druhé osoby.

Naučíte se: Plánovat očekávaný výsledek jednání nebo řešení konfliktu, Vnímat situace z vlastní pozice, Vnímat situace z pozice druhého a nezávislého pozorovatele, Integrovat uvědomění do praxe při vyjednávání.

TOOL 7 - Třífázové plánování pro rozvoj strategie a projektu. Při plánování projektů a vytváření strategií je důležité, abychom se nezahltili velkou komplexností, kterou je třeba brát v úvahu, a dokázali tvůrčím způsobem ošetřit všechny důležité úrovně. V tomto nám může pomoct rozdělení našich úvah do jednotlivých fází, které jsou vzájemně propojené, ale umožňují nám přitom co nejvíce využít kapacitu naší mysli.

Naučíte se: Rozdělení projektu do jednotlivých fází, Brainstorming vize, realizace a rizik, Předcházení a případné ošetření rizik, Jak z kritika udělat „přítele“, Akční plán.

TOOL 8 - Úrovně vlivu jako nástroj motivace a sebemotivace. O úspěchu realizace našich plánů rozhoduje nejen to, že jasně víme, co chceme dělat, jak to uděláme a máme k tomu dostatečné kompetence, ale také míra motivace. Představíme Vám jeden z velmi efektivních modelů, který můžeme uplatňovat jak sami na sobě, tak při práci s druhými.

Naučíte se: Jaké jsou jednotlivé úrovně vlivu při dosahování cílů, Důležitost integrity jednotlivých úrovní, Praktické aplikace jako motivační nástroj.

TOOL 9 - Kritické proměnné jako nástroj rozvoje obchodních a manažerských dovedností. Podobně jako ve sportu, i v obchodních a manažerských dovednostech se můžeme rozvíjet buď přirozeně, zábavně, s využitím všech našich schopností nebo ve stresu a strachu z neúspěchu.

Naučíte se: Schopnosti zaměření pozornosti jako základ procesu učení se, Jak pracovat s pozorností v obchodě a managementu, Nalézt a pozorovat kritické proměnné v obchodních a manažerských situacích.

TOOL 10 - Vnímání míry kontroly při práci s lidmi. Jeden ze základních stresujících faktorů je pracovat na plnění úkolů, kdy nemůžeme spoustu věcí ovlivnit. Máme odpovědnost, ale nemáme pravomoci, informace. Věci nejsou pod naší kontrolou. Mnohdy ale dostáváme do stejné situace i naše podřízené. Jak se daných situací vyvarovat a jak jim odolávat.

Naučíte se: Podporu uvědomění, co můžu a co nemůžu ovlivnit, Otázky na míru kontroly, Jak řešit neřešitelné situace a projít postojovou změnou.

TOOL 11 - Vnitřní stabilita a práce se stresem. Manažeři jsou permanentně vystavováni stresovým situacím. Jen málo z nich lze řešit pomocí našich instinktivních reakcí ve stylu bojuj – uteč - ztuhni - řiď se stádním chováním. Pomoci nám může schopnost zastavit se a podívat se na věc s nadhledem.

Naučíte se: Jak funguje mozek ve stresu a co z toho plyne pro chování v managementu, Jak trénovat schopnost zastavit se a řešit problémy s odstupem od stresové situace, Jak předcházet syndromu vyhoření pramenícímu z dlouhodobého působení stresu, Jak si uvědomovat psychologickou a reálnou rovinu času.

TOOL 12 - Kreativní techniky pro podporu generování možností při řešení probémů. Naučte se řešit problémy z jiných než zajetých úhlů pohledu. Poznejte jak s pomocí jednoduchých technik najít další možnosti řešení, ze kterých vyberete ty nejvhodnější. Nebojte se v hledání řešení opustit zaběhlé koleje a naučte se dělat prostor v přeplněné mysli a dát šanci novým myšlenkám.

Naučíte se: Objevit a odhalit vnitřní limity při hledání řešení, Jak limity překonat, Techniky pro vaší praxi.

Cílem je zlepšit manažerskou práci v dnešní náročné době. Krátkými semináři ušetříte čas, snížíte stres a budete svou práci dělat s mnohem “čistší hlavou”. Získáte sílu, kterou potřebujete po práci v rodině, při koníčkách či relaxaci.

Těšíme se na vás.

Registrace na kurz

Pokud jste již registrovaným klientem Koučink Centra (absolvoval jste kurz), přihlašte se prosím pomocí svého uživatelského jména a hesla, vyhnete se vyplňování kontaktních a fakturačních údajů. Děkujeme.
Kontaktní údaje
Fakturační údaje
Adresa pro doručení
Objednávka
  • Na základě vyplněné registrace Vám bude rezervováno místo a zaslána faktura na 30 % částky. Tato je vratná pouze v případě zrušení kurzu 2,5 měsíce před zahájením. Při zrušení 1 měsíc před konáním akce bude účtován poplatek 50% z celkové ceny, při zrušení 1 týden před konáním akce bude účtován poplatek 100% z celkové ceny. Změna jmen účastníků je přípustná.

    Koučink Centrum si vyhrazuje právo změny termínů a lektorů u jednotlivých kurzů dle paragrafu § 374 obchodního zákoníku (okolnosti vylučující odpovědnost) v nepředvídatelných situacích. V tomto případě bude KC tuto situaci řešit neprodleně a individuálně se všemi účastníky kurzu k jejich spokojenosti.

Běhy kurzu

  • 10.11.2017 - 10.11.2017

Cena vč. DPH 2 420,00 Kč

© 2005-2016 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Kalendář kurzů

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Novinky

1.6.2017 Připravili jsme pro Vás ochutnávku na téma MIRKOVÝRAZY A ŘEČ TĚLA. Pro kouče, manažery a obchodníky. Navazovat bude 2 denní trénink s Ondřejem Staňkem. Těšíme se na Vás.


24.4.2017 MR. SUGATA MITRA, VÍTĚZ CENY TED 2013, V ŘÍJNU V PRAZE NA 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KOUČINKU: TALENT EXPLORING - 4. - 5. 10. 2017


21.3.2017 Těšíme se na Vás v koučovací zóně při akci Equal Pay Day již tuto sobotu. Přidejte se.


10.2.2017 Kurz Akreditovaný profesionální kouč zavítá na Moravu. Otevíráme za 4 dny na Valentýna 14.2.2017a těšíme se na Vás v Brně. Pokud chcete přijít na náhled do kurzu, napište. Rádi se Vás poznáme.


07.2.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - Získali jsme záštitu Hospodářské komory České republiky a moc za ni děkujeme. Přidejte se.


27.1.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - nový projekt pro podporu koučování v ČR. Hledáme partnery v regionech. Přidejte se. Napište.


17.1.2017 27. 1. 2017 se uskuteční v Brně Příprava na akreditaci ICF s oblíbeným Jiřím Kunčarem, PCC. Pokud zvažujtete získání titulu v koučování, PŘIDEJTE SE. Cena pro absolventy APEKU 16.700 + DPH. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum Jiří KUnčar


6.1.2017 13. 1. 2017 začíná nejoblíbenější kurz koučinku Akreditovaný profesionální kouč. Tento kurz Vám zlepší kvalitu života. Zažijete mnoho příběhů a nejsilnější svůj osobní. Přijďte se podívat na náhled do kurzu nebo se přidejte již k 9 přihlášeným účastníkům. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum


31.12.2016 Přejeme všem vše nejlepší do roku 2017. PF 2017


Podporujeme

International Coach Federation
International Coach Federation

Spolupracujeme s

Zabavne Uceni.cz

Nezávazná objednávka