Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

Otevřené kurzy

Speciální výukový kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro pracovní pozici kouč – zaměření: externí a interní koučink a zároveň akreditovaný Mezinárodní federací koučů ICF

Tento kurz akreditovaný MŠMT ČR byl vytvořen pro zájemce, kteří se chtějí rekvalifikovat na externí a interní kouče a mají zájem o know-how v oblasti koučinku. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, jeho modely, postupy a klíčovými způsobilostmi koučů. Vysvětlit základní principy koučinku a jejich využití při individuálním koučování. Předat účastníkům kvalitní know-how, na jehož základě si budou moci vybudovat svou profesionální praxi kouče a pracovat na svém dalším profesním rozvoji dle klíčových kompetencí Mezinárodní federace koučů (ICF). KURZ JE MOŽNÉ STUDOVAT TAKÉ ONLINE FORMOU - online forma je akreditována pouze ICF

O kurzu

 • Délka kurzu: 11 dní (členěno po modulech 1. – 3. 3 x 3 dny, 4.modul 1 x 2 dny)
 • Maximální počet účastníků: 18
 • Lokalita: Tréninková místnost Koučink Centra, U Čokoládoven 818/9, Praha 4 – klidné, příjemné místo s výbornou dostupností MHD, v Brně tréninková místnost společnosti COWO, Moravské nám. 3., u kina Scala. Online verze je realizována ve virtuální učebně WizIQ. TERMÍNY KURZŮ NALEZNETE NA STRÁNCE DOLE
 • Lektoři kurzu: Ing. Jiří Kunčar, PhDr. Jana Lazarová, Mgr. Kateřina Kryllová, Karel Vaněk, lic.oec.HSG
 • Cena kurzu: 49 800 Kč - na kurzovné se nevztahuje DPH (kurzovné u online formy je sníženo), absolvent kurzu za tuto cenu po splnění všech podmínek získává certifikát o absolvování Rekvalifikačního programu.

 • Vzhledem k tomu, že kurz je také akreditován ICF, kdy ICF klade výraznější důraz na kvalitu kurzu i absolventů, student pro získání certifikátu o absolvování kurzu akreditovaného ICF je povinen doložit jednu mentorskou nahrávku pro schválení PCC mentorem. Poté za poplatek 3000Kč + DPH na tuto zkoušku získává certifikát o absolvování kurzu akreditovaného ICF a zároveň si tuto hodinu může počítat jako první hodinu s mentorem pro získání ACC titulu v koučování.

Cena kurzu obsahuje: lektora, veškeré výukové materiály v rozsahu 400 stran, ostatní výukové materiály a pomůcky, po celý den je k dispozici neomezené množství teplých i studených nápojů, zajištěn je teplý oběd. Cena neobsahuje: ubytování a dopravu účastníků.

Prosím čtěte pozorně

V případě, že kurzovné je hrazeno Úřadem práce, může dojít k rozdílu proplácené částky od ÚP a ceny kurzovného. Tyto rozdíly s Vámi individuálně budeme řešit. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.

 • Dárek pro účastníky: účastníci získají 5% slevu na veškeré další otevřené kurzy pořádané Koučink Centrem. Účastníkům bude vytvořena klientská sekce na webu Koučink Centra se všemi informacemi z jednotlivých modulů + další dostupné materiály.
 • Mezidobí: Mezi jednotlivými moduly mají účastníci povinnost prakticky nacvičovat koučování v triádách a s externími klienty. V součtu za celý kurz 16 hodin individuálního koučinku.
 • Aktuální termíny naleznete v kalendáři

Cíle kurzu

Seznámit účastníky zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, jeho modely, postupy a klíčovými způsobilostmi koučů. Vysvětlit základní principy koučinku a jejich využití při individuálním koučování. Předat účastníkům kvalitní know-how na jehož základě si budou moci vybudovat svou profesionální praxi kouče a pracovat na svém dalším profesním rozvoji dle klíčových kompetencí Mezinárodní federace koučů (ICF).

 • Proč absolvovat tento kurz: Po absolvování tohoto kurzu budou jeho účastníci:

  • znát základy koučinku a jeho hlavní přínosy
  • umět používat základní nástroje a techniky koučování a vést koučovací rozhovor
  • schopni porozumět kořenům koučinku, jeho podstatě a psychologii
  • umět poznat, ve kterých situacích lze koučink efektivně využívat
  • mít možnost si procvičit koučovací techniky v bezpečném prostředí
  • poznat hlavní koučovací metody a možnosti koučování
  • mít dovednost rozeznat možnosti koučinku u klientů a možnosti motivace
  • znát a umět aplikovat do praxe používané metody koučinku
  • ovládat marketingové techniky nezbytné pro vybudování kvalitní praxe externího kouče
  • znát své vlastní profesionální priority, cíle a možnosti dalšího rozvoje
  • znát externí prostředí koučinku a orientovat se na trhu koučů v ČR i ve světě
 • Použité metody: Kurz kombinuje klasickou výuku (znalosti) s týmovými diskusemi (praktická implementace), od všech účastníků se očekává aktivní zapojení, sdílení vlastních názorů a kreativní vstupy. Součástí výuky je absolvování řady koučovacích sezení s následným rozborem a vystvětlením, praktický nácvik koučovacích metod ve dvojicích, simulace případové studie a vypracování vlastních akčních plánů.

 • Výukové materiály: Účastnická skripta „Akreditovaný profesionální kouč“, dotazníky (možné i k dalšímu využívání), pomůcky pro jednotlivé fáze koučinku.

 • Komu je kurz určen: Lidem, kteří chtějí pracovat jako externí nebo interní koučové a poskytovat tyto služby organizacím

  • věk nad 18 let
  • ukončené středoškolské vzdělání, nejlépe se základními znalostmi humanitních oborů
  • hlubší i okrajová praxe v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů
  • zájem učit se něco nového a svou činností přispívat a napomáhat k úspěchu jiných
 • Ukončení kurzu - po řádném ukončení kurzu získá účastník certifikát akreditovaný MŠMT ČR. Po doložení mentorské nahrávky a úhrady částky za zhodnocení koučovacího rozhovoru získá účástník certifikát o absolvování kurzu akreditovaném ICF.

Obsah kurzu/jednotlivé moduly

Modul I:

 • Základy koučování, DUO
 • Metoda GROW I - CÍLE a jejich stanovení
 • Metoda GROW II - REALITA
 • Metoda GROW III - MOŽNOSTI, VŮLE
 • Otázky v koučování
 • Budování vztahu
 • Struktura koučovacího rozhovoru

Modul II:

 • Kompetence kouče
 • Formy koučinku: Telekoučink, elektronický koučink
 • Specializace kouče – Marketing, PR a Networking
 • Prodej služeb kouče
 • Role kouče
 • Péče o klienta – zázemí a materiální podmínky, logistika, organizace, pomůcky

Modul III:

 • Stanovení priorit
 • Funkce mozku
 • Práce s vizualizací
 • Úrovně vlivu
 • Koučování projektů
 • Kritické proměnné v koučování

Modul IV:

 • Komplikované situace v koučování
 • Práce se stresem
 • Další rozvoj a vzdělávání koučů
 • Teoretické testy
 • Praktické testy

Pro další informace kontaktujte kancelář na emailu: asistentka@koucinkcentrum.cz nebo GSM: +420 725 896 756

Místo bude rezervováno na základě vyplněné přihlášky (www.koucinkcentrum.cz a zaplacení 30% zálohy).

Certifikát potvrzující ukončení programu

Registrace na kurz

Pokud jste již registrovaným klientem Koučink Centra (absolvoval jste kurz), přihlašte se prosím pomocí svého uživatelského jména a hesla, vyhnete se vyplňování kontaktních a fakturačních údajů. Děkujeme.
Kontaktní údaje
Fakturační údaje
Adresa pro doručení
Objednávka
 • Na základě vyplněné registrace Vám bude rezervováno místo a zaslána faktura na 30 % částky. Tato je vratná pouze v případě zrušení kurzu 2,5 měsíce před zahájením. Při zrušení 1 měsíc před konáním akce bude účtován poplatek 50% z celkové ceny, při zrušení 1 týden před konáním akce bude účtován poplatek 100% z celkové ceny. Změna jmen účastníků je přípustná.

  Koučink Centrum si vyhrazuje právo změny termínů a lektorů u jednotlivých kurzů dle paragrafu § 374 obchodního zákoníku (okolnosti vylučující odpovědnost) v nepředvídatelných situacích. V tomto případě bude KC tuto situaci řešit neprodleně a individuálně se všemi účastníky kurzu k jejich spokojenosti.

Běhy kurzu

 • 11.07.2016 - 13.07.2016
 • 29.07.2016 - 31.07.2016
 • 16.08.2016 - 18.08.2016
 • 29.08.2016 - 30.08.2016

Cena vč. DPH 49 800,00 Kč

 • 09.09.2016 - 11.09.2015
 • 07.10.2016 - 09.10.2016
 • 04.11.2016 - 06.11.2016
 • 10.12.2016 - 11.12.2016

Cena vč. DPH 49 800,00 Kč

 • 20.09.2016 - 22.09.2016
 • 18.10.2016 - 20.10.2016
 • 21.11.2016 - 23.11.2016
 • 14.12.2016 - 15.12.2016

Cena vč. DPH 49 800,00 Kč

 • 20.09.2016 - 22.09.2016
 • 03.10.2016 - 05.10.2016
 • 07.11.2016 - 09.11.2015
 • 12.12.2016 - 13.12.2016

Cena vč. DPH 49 800,00 Kč

 • 09.11.2016 - 11.11.2016
 • 06.12.2016 - 08.12.2016

Cena vč. DPH 49 800,00 Kč

Kouč

Speciální výukový kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro pracovní pozici kouč – zaměření: externí a interní koučink a zároveň akreditovaný Mezinárodní federací koučů ICF

Tento kurz akreditovaný MŠMT ČR byl vytvořen pro zájemce, kteří se chtějí rekvalifikovat na externí a interní kouče a mají zájem o know-how v oblasti koučinku. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, jeho modely, postupy a klíčovými způsobilostmi koučů. Vysvětlit základní principy koučinku a jejich využití při individuálním koučování. Předat účastníkům kvalitní know-how, na jehož základě si budou moci vybudovat svou profesionální praxi kouče a pracovat na svém dalším profesním rozvoji dle klíčových kompetencí Mezinárodní federace koučů (ICF). KURZ JE MOŽNÉ STUDOVAT TAKÉ ONLINE FORMOU - online forma je akreditována pouze ICF

Základní principy koučování

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s podstatou a základními principy koučování. Kurz vede Ing. Michal Ondráček, kouč a trenér koučování s dlouholetou praxí, žák Johna Whitmora - zakladatele koučování.

Na konci kurzu budou účastníci schopni: Porozumět hodnotě koučování. Vysvětlit rozdíly mezi koučováním a ostatními nástroji rozvoje, definovat koučování. Používat základní techniky výkonového koučování dle modelu GROW.

Za dva dny a velmi příznivou cenu získají účastníci kompletní přehled o tom co je a co není koučování, jaké jsou základní principy koučinku a jednoduché nástroje, které se v koučování dají ihned využít. Navíc účast v tomto kurzu je zároveň investicí, která se Vám vrátí.

Část účastnického poplatku ve výši 4.000,- Kč slouží jako vratná záloha. V případě přihlášení do následného kurzu Koučink Centra je Vám tato záloha odečtena z účastnického poplatku.

Happiness at Work - Štěstí v práci

Happiness at Work - Štěstí v práci - jak jste na tom Vy? Přinášíme Vám know-how z institutu iOpener for People and Performance z Oxfordu.

Workshop “Štěstí v práci” je přirozený a zábavný způsob, jak nalézt ve svojí práci více smyslu a radosti, abyste mohli lépe využít svůj potenciál. Pokud opravdu chcete, můžete toho dosáhnout vlastními silami a objevit svojí cestu ke štěstí v práci.

Prozkoumejte jak jste šťastni v práci a zaměřte pozornost na ty oblasti, které jsou pro vás důležité. Poznejte nástroj, který můžete využívat ve své firmě nebo pro své klienty.

Akreditovaný interní profesionální kouč MŠMT ČR a ICF

Speciální výukový kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro pracovní pozici kouč – zaměření: interní koučink a zároveň akreditovaný Mezinárodní federací koučů

Tento kurz akreditovaný MŠMT ČR byl vytvořen pro zájemce, kteří se chtějí rekvalifikovat na interní kouče a mají zájem o know-how v oblasti koučinku. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, jeho modely, postupy a klíčovými způsobilostmi interních koučů. Pomoci účastníkům identifikovat potřeby v oblasti interního koučinku v jejich organizacích a najít společně možnosti, jak na nich v reálném korporátním prostředí pracovat. V průběhu kurzu účastníci budou pracovat na postupech jak zavádět interní koučink v organizaci, jaké metody lze využít, jak interní koučink ve společnosti efektivně prodat a tak naplánovat a nastavit proces funkčního interního koučinku. KURZ JE MOŽNO STUDOVAT TAKÉ ONLINE FORMOU

Inner Focus Workshop 1

Vážení účastníci vzdělávacích programů Koučink Centra !

Díky našim aktivitám v rámci Inner Focus Sport Academy Vám nabízíme účast na speciálním workshopu, poprvé zaměřeném na podporu přirozeného učení se přímo při výkonu.

Naučte se učit se jinak.

Sportovní prostředí dalo impulz ke vzniku řady nových metod tréninku, mezi jinými i Inner Game. Pro všechny zájemce s chutí experimentovat jsme připravili prostor k vyzkoušení si principů Inner Game přímo na místě, kde tyto principy vznikaly - na tenisových kurtech.

Osvěta koučinku v regionech

Zahájili jsme ve spolupráci s hospodářskými komorami jako součást osvětové kampaně o koučinku „Ochutnávky koučinku“ v regionech. V průběhu půldenního semináře se zájemci o koučink mají možnost seznámit s historií koučinku, s rozdíly mezi koučováním a ostatními nástroji rozvoje, vyzkouší si písemné sebekoučování.

Vedení lidí na základě principů koučinku

Vedení lidí na základě principů koučinku (Coaching Principles Based Leadership) je jediný speciální výukový kurz se zaměřením na vedení lidí s cílem budovat koučovací firemní / týmovou kulturu.

Tento kurz byl vytvořen pro zájemce, kteří mají zájem se zaměřit na koučovací styl vedení a chtějí získat kvalitní know-how v oblasti manažerského koučinku. Cílem kurzu je seznámit účastníky zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, jeho modely, postupy a jak zajistit jeho praktickou implementaci. Ukázat účastníkům, jak může koučink pomoci v jejich práci manažerů a při řízení jejich organizací nebo týmů. Pochopit vlastní manažerský styl a jak pomocí koučinku zvýšit výkonnost svých přímých podřízených.

© 2005-2016 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Kalendář kurzů

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novinky

18.5.2016 Léto se blíží ! Připravili jsme pro Vás čtyřdenní, relaxačně vzdělávací program: Zbavte se stresu. Navždy ! Dva termíny, červenec a srpen. Více info na www.inner-game.eu.

Zbavte se stresu


1.5.2016 Dvoudenní, orientační kurz Základní principy koučinku začíná již 10.5. ! Vaším průvodcem bude žák Johna Whitmora - zakladatele koučinku, Ing. Michal Ondráček. Více informací ZDE.

ondracekfoto2014


18.4.2016 Workshop Nové paradigma v rozvoji dovedností již tento čtvrtek 21.4. od 15:00 ! Více info na www.inner-game.eu.

Nové paradigma


Podporujeme

International Coach Federation
International Coach Federation

Spolupracujeme s

Zabavne Uceni.cz
Educity
HR News

Nezávazná objednávka