Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

The Inner Game Coach Practitioner

The Inner Game Practitioner

The Inner Game Practitioner je komplexní, devítidenní program mezinárodní školy koučinku The Inner Game. Program je určen zejména manažerům, leaderům, majitelům firem, koučům a sportovním trenérům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti o metodu Vnitřní hry (The Inner Game) a mají zájem o certifikát metodiky Vnitřní hry. Zároveň je také určen všem zájemcům o poznání účinných nástrojů Vnitřní hry pro aplikaci v běžném životě. Celý program je výrazně orientován na aplikace do praxe a rozvoj dovedností účastníků

Vice podrobností níže, nebo na www.inner-game.eu

O kurzu

Tento program je akreditovan ICF jako CCE program v rozsahu 20 hodin Core Competencies a 34 hodin Resource Development.

Účast na jednotlivých modulech lze zakoupit i jednotlivě, postupně od 1. do 3. modulu.

 • Délka kurzu: 9 dní
 • Maximální počet účastníků: 25
 • Lokalita: Koučink Centrum, U čokoládoven 818/9, Praha 4

 • Lektoři kurzu: Michal Ondráček a Karel Vaněk

 • Cena celého kurzu: 92.000,- +DPH; cena pro absolventy kurzů Koučink Centra 86.000,- + DPH

Ceny jednotlivých modulů:

1.modul 32.700,- + DPH; pro absolventy kurzů Koučink Centra 29.600,- + DPH

2.modul 22.300,- + DPH; pro absolventy kurzů Koučink Centra 20.200,- + DPH

3.modul 43.500,- + DPH; pro absolventy kurzů Koučink Centra 39.900,- + DPH

Cena kurzu obsahuje: náklady na lektory, veškeré výukové materiály a pomůcky, pronájem sportovišť a vybavení, po celý den je k dispozici neomezené množství teplých i studených nápojů, zajištěn je teplý oběd. Cena neobsahuje: ubytování a dopravu účastníků.

Termíny níže v registračním formuláři.

Informace o kurzu

Programy Školy koučinku The Inner Game jsou výjimečné tím, že všechny mají praktické využití a jsou aplikovatelné v pracovním i soukromém životě. Jejich cílem je umožnit účastníkům uplatňovat tuto metodiku efektivním způsobem.

The Inner Game Practitioner je zaměřen na vybudování pevné základny znalostí a dovedností Vnitřní hry. Účastníci budou mít řadu příležitostí k testování nově nabytých dovedností ve své vlastní praxi a prostor ke sdílení svých zkušeností. Facilitátoři je budou provázet celým programem a budou k dispozici v diskuzích o konkrétních aplikacích. V závěru programu budou účastníci vyzváni k prezentaci výsledků konkrétních aplikací a tato prezentace je součástí procesu získání osvědčení o absolvování programu.

Komu je kurz určen

 • Řídícím pracovníkům, ředitelům a manažerům firem, kteří kteří používají strategie koučinku k dosáhnutí vyššího výkonu svého týmu a chtějí, aby jejich podnikání bylo nazíráno z nové pozitivní perspektivy;
 • Koučům, zkušeným konzultantům a sportovním trenérům, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci a získat certifikát školy The Inner Game;
 • Profesionálním personalistům, kteří chtějí obohatit své komunikační schopnosti prostřednictvím metody Vnitřní hry.

Historie programu

V roce 2012 měla Brazílie, jako první na světě, příležitost představit veřejnosti programy Mezinárodní školy koučinku The Inner Game. The Inner Game International School (IGIS) byla založena Timothym Gallweyem, který je považován za otce koučinku. Další mezinárodní školy jsou zakládány v roce 2013 také v Jižní Americe (Chile a Argentina), USA (Kalifornie) a Evropě. Česká Republika je první zemí v Evropě, ve které je The Inner Game International School otevřena.

Timothy Gallwey

Timothy (Tim) Gallwey je průkopníkem aplikované psychologie sportu a aplikované psychologie korporací. Je uznáván jako zakladatel pojmu Coaching před více než 35 lety. Koučink je v současné době nejpoužívanějším nástrojem k lidskému rozvoji. Během své kariéry pracoval jako poradce významných sportovních osobností a předních společností, jako jsou AT & T, IBM, Apple, Coca-Cola, Anheuser-Busch, Arco, GE, Harley-Davidson a mnoho dalších. Absolvoval studia na Harvardu, kde vystudoval literaturu a byl kapitánem tenisového týmu. Od 70. let se věnoval propagaci své metody výcviku, kterou nazval The Inner Game , tj. Vnitřní hra. Jeho první kniha „Inner Game of Tennis“ ukázala, že metoda Vnitřní hry vede k dosažení vysoké výkonnosti tenisového hráče. Jen v USA se prodal více než 1 milion výtisků této publikace. Poté Tim Gallwey aplikoval svou koncepci i v jiných oblastech sportu, jako je golf a lyžování. Později odstartoval užívání strategie Vnitřní hry ve firmách a korporacích.

Metoda Vnitřní hry je zaměřena na tři hlavní body:

1) Podpora schopnosti učit se

2) Rozvoj osobnosti

3) Rozvoj organizací

Výuka Vnitřní hry ve škole The Inner Game

Programy IG jsou určeny koučům a řídícím pracovníkům, kteří již mají určité zkušenosti s uplatňováním metodiky koučinku a managementu. Programy jsou plně kompatibilní s hlavními tržními trendy jako je např. integrální koučink, ontologický koučink, aj.

Všechny programy Mezinárodní školy The Inner Game splňují mezinárodní certifikaci, která byla udělena v Kalifornii - USA. Jsou certifikovány Timem Gallweyem a některé z nich jsou také akreditované ICF – Mezinárodní federací koučů (International Coaching Federation) - jednou z nejrespektovanějších organizací ve světě koučinku.

Podrobnější program kurzu The Inner Game Practitioner

1. modul: Fundamentals - Základy a praxe (3 dny)

Metoda Vnitřní hry se odehrává v lidské mysli a uplatňuje se vůči soupeři, kterého je velmi těžké porazit, jako je např. nervozita, nedůvěra a strach z neúspěchu. Dokonce i velmi úspěšní lídři a sportovci bojují proti svým vnitřním nepřátelům, aby dosáhli úspěchu a vysokého výkonu.

Jak můžeme udržet koncentraci v situacích extrémní zátěže? Jak můžeme bojovat proti svému vnitřnímu hlasu, který neustále říká, že "dnes nejste připraveni, a proto nemůžete podat skvělý výkon“. Koncepce Vnitřní hry nabízí konkrétní způsoby, jak se soustředit bez ohledu na místo výkonu a omezit tak nejistotu, která by mohla ohrozit váš výkon. Jedním z nejdůležitějších bodů v metodice Vnitřní hry je to, co Tim Gallwey nazývá "uvolněnou koncentrací". Je to základní dovednost nutná k zlepšení každého aspektu vašeho výkonu.

Přijďte k nám se naučit tyto, ale i další dovednosti, v současné době užívané významnými sportovci a manažery velkých světových společností.

V tomto modulu se účastníci kurzu naučí v průběhu tří dnů všechny pojmy Vnitřní hry používat v praxi. Zahrnuje výuku klíčových bodů metodiky Vnitřní hry, praktických nástrojů koučinku, praktické ukázky a účinnou zpětnou vazbu. Obsahuje také jedinečnou praktickou výuku na tenisovém kurtu umožňující se tak vrátit k počátkům této metody, kdy vlastně všechno začalo. Není třeba, aby účastník kurzu měl příslušné sportovní znalosti - cílem je porozumět, jak byly pojmy vnímané Timem Gallweyem převedeny z kurtu do profesionálního i osobního prostředí koučinku. Účastníci se naučí koučovat jedinečným způsobem – Vnitřní hrou - učením se z vlastní zkušenosti na základě praxe.

2. modul: Tools - Nástroje Vnitřní hry (2 dny)

V tomto modulu škola The Inner Game přestavuje detaily nástrojů vytvořených Timem Gallweyem během jeho studia této metodologie po dobu několika desetiletí, kdy aplikoval pojmy Vnitřní hry jak ve sportovním světě, tak v podnikové sféře. Jde o detailní studium a uplatňování pojmů Vnitřní hry v praxi. Tento dvoudenní modul poskytuje příležitost studovat konkrétní případy a poznat v praxi, co Vnitřní hru učinilo nejužívanějším nástrojem na světě v oblasti managementu a koučování.

3. modul: Graduation - The Inner Game v praxi (4 dny)

V průběhu čtyř dnů intenzivního studia budou mít účastníci příležitost, aby si ověřili a rozvinuli své znalosti a dovednosti týkající se všech pojmů Vnitřní hry. Všichni účastníci, kteří absolvovali celý program a odevzdali úkoly ze samostudia mezi moduly, mohou obdržet potvrzení o absolvování programu Inner Game Practitioner. Zájemci o certifikát Inner Game Coach Practitioner se mohou přihlásit na pohovor, který bude probíhat poslední den, v odpoledních hodinách. Podmínkou pro účast na pohovoru je doložená praxe v koučinku minimálně 100 hodin.

ICF CCE akreditace

Tento program je akreditován Mezinárodní federací koučinku - ICF jako CCE (Continuing Coaching Education). Každý účastník dostane potvrzeno 20 hodin Core Competencies a 34 hodin Resource Development.

Zájemci o certifikát The Inner Game Coach Practitioner

V případě, že již jste koučové a budete aspirovat na certifikát The Inner Game Coach Practitioner, doložte vaši praxi, minimálně 100 hodin, dvě reference od klientů a potvrzení o vzdělání v koučinku. Pokud jste absolvent programu APEK nebo TASC v Koučink Centru, potvrzení o vzdělání nemusíte dokládat. V případě nejasností či dalších dotazů se prosím obraťte na tel.č. 602 711 915, rádi Vám budeme k dispozici.

REGISTRACE ZDE

Doporučení

Počet míst v otevřeném kurzu je limitován (max. 25 účastníků). Místo bude rezervováno na základě vyplněné přihlášky, dodání požadovaných materiálů a zaplacení registračního poplatku.

Pro další informace kontaktujte Michal Ondráčka, ředitele Inner Game International School ČR a SR na: ondracek@koucinkcentrum.cz nebo GSM: +420 602 711 915.

REFERENCE ABSOLVENTŮ

Míša Sirotková

Co mi trénink přinesl do profesního a osobního života? Koučování jsem si vybrala jako logické vyústění mojí předchozí manažerské kariéry v mezinárodní firmě, kde jsem se věnovala řízení týmů a jejich výkonnosti. Trénink Inner Game jsem považovala při jeho výběru za důležitou součást mého dalšího vzdělání kouče. Zaujal mě především jeho fokus na vnitřní hru samotného kouče, jejíž pochopení je důležitým krokem pro možnou aplikaci v koučovací praxi. Do mého osobního života trénink přispěl zlepšením sebereflexe a sebekontroly, které se pozitivně odrazily v mém vztahu a komunikaci především s dětmi a i dalšími rodinnými příslušníky z nejbližšího okolí. V mé práci kouče mi trénink pomohl pracovat s novými koučovacími technikami a jednoduchými nástroji, které vycházejí ze základních principů Inner Game. Provázanost se sportem, kde je podobně jako ve firemním prostředí, tlak na výkon a nutnost být schopen se zkoncentrovat v klíčové momenty, vnáší do firemního koučování jiný rozměr než čistě psychologický. Prvky učení se hrou, učení se na základě vlastní zkušenosti umožňují koučovanému se uvolnit, lépe pozorovat stav, který se děje, nehodnotit a zaměřit pozornost na klíčové prvky, důležité pro změnu nebo vybudování návyku. Byla jsem sama překvapená, jak je metoda efektivní i v aplikaci ve firemním koučování.

Proč mohu trénink osobně doporučit? Trénink Inner Game je velmi unikátní. Pricnipy, techniky i nástroje jsou velmi jednoduché a intuitivní. Pro mne bylo unikátní pojetí celého tréninku, který na rozdíl od jiných nepůsobil procesně a strukturovaně a kladl na účastníky daleko větší nároky na koncentraci a vlastní zapojení, iniciativu. Díky těmto nárokům byl trénink pro mne velmi efektivní a přelomový.

Jakou největší hodnotu si odnáším? Největší hodnotou celého tréninku je lepší poznání sama sebe, ze kterého čerpám jak v profesním, tak i osobním životě každý den. Velmi cenné bylo také mít možnost tento trénink absolvovat ve skupině a čerpat z její týmové dynamiky a sdílení osobních zkušeností s aplikací Inner Game.

Trénink Inner Game byl pro mne určitě osobním i pracovním milníkem. Vřele doporučuji!*

Jana Mitzoda

Looking from the outside… one might assume that my life has not changed too dramatically. I kept waking up at the same time in the morning, working for the same corporation, living a happy family life; even my friends remained the same

That is, however, far from saying that the Inner Game program which was personally led by the coaching guru Tim Gallwey didn’t have much effect on me.

On the contrary. The program I have recently underwent was profoundly transformative. As life-changing as it was for me, it was not as externally dramatic as that of many of other coaches who participated in this event. Each of my peers were uniquely beautiful and inspirational; and several of them actually quit their jobs or finished their romantic relationships or marriages before the program even culminated!

One could joke that this coaching training happened to have quite a high split & quit ratio

How could anyone aspire to help others in transforming their lives and careers without having dealt first with their own “mess”?

Since the first day I was amazed by the number of synchronicities that occurred; it actually felt as if the universe was with me as I was entering this new reality. One which takes much less effort and brings more joy. One in which I experience an unprecedented level of trust and openness among people who barely know each other to begin with. One which expands the limits of what is possible. One that flows easily and brings everything to me at the right time with less effort. I could think of someone and the next moment I had a phone call or mail from the very person… I wish I could describe the feelings which accompanied the six months process: Awe, relief, fun, serenity, love, eagerness …to name just a few. The pace at which our minds and hearts re-set was unbelievable, the room was full of it and sometimes it was nearly palpable....

Registrace na kurz

Pokud jste již registrovaným klientem Koučink Centra (absolvoval jste kurz), přihlašte se prosím pomocí svého uživatelského jména a hesla, vyhnete se vyplňování kontaktních a fakturačních údajů. Děkujeme.
Kontaktní údaje
Fakturační údaje
Adresa pro doručení
Objednávka
 • Na základě vyplněné registrace Vám bude rezervováno místo a zaslána faktura na 30 % částky. Tato je vratná pouze v případě zrušení kurzu 2,5 měsíce před zahájením. Při zrušení 1 měsíc před konáním akce bude účtován poplatek 50% z celkové ceny, při zrušení 1 týden před konáním akce bude účtován poplatek 100% z celkové ceny. Změna jmen účastníků je přípustná.

  Koučink Centrum si vyhrazuje právo změny termínů a lektorů u jednotlivých kurzů dle paragrafu § 374 obchodního zákoníku (okolnosti vylučující odpovědnost) v nepředvídatelných situacích. V tomto případě bude KC tuto situaci řešit neprodleně a individuálně se všemi účastníky kurzu k jejich spokojenosti.

Běhy kurzu

 • 12.09.2017 - 14.09.2017
 • 08.11.2017 - 09.11.2017
 • 10.01.2018 - 13.01.2018

Kurz bude otevřen po přihlášení dostatečného počtu účastníků. Přihlašte se pomocí formuláře. Obratem Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám veškeré potřebné informace nebo můžete volat 775 343 403.

Cena vč. DPH 111 320,00 Kč

 • 12.09.2017 - 14.09.2017
 • 08.11.2017 - 09.11.2017
 • 10.01.2018 - 13.01.2018

Zvýhodněná cena pro absolventy kurzů Koučink Centra. Kurz bude otevřen po přihlášení dostatečného počtu účastníků. Přihlašte se pomocí formuláře. Obratem Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám veškeré potřebné informace nebo můžete volat 775 343 403.

Cena vč. DPH 104 060,00 Kč

© 2005-2016 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Kalendář kurzů

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Novinky

1.6.2017 Připravili jsme pro Vás ochutnávku na téma MIRKOVÝRAZY A ŘEČ TĚLA. Pro kouče, manažery a obchodníky. Navazovat bude 2 denní trénink s Ondřejem Staňkem. Těšíme se na Vás.


24.4.2017 MR. SUGATA MITRA, VÍTĚZ CENY TED 2013, V ŘÍJNU V PRAZE NA 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KOUČINKU: TALENT EXPLORING - 4. - 5. 10. 2017


21.3.2017 Těšíme se na Vás v koučovací zóně při akci Equal Pay Day již tuto sobotu. Přidejte se.


10.2.2017 Kurz Akreditovaný profesionální kouč zavítá na Moravu. Otevíráme za 4 dny na Valentýna 14.2.2017a těšíme se na Vás v Brně. Pokud chcete přijít na náhled do kurzu, napište. Rádi se Vás poznáme.


07.2.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - Získali jsme záštitu Hospodářské komory České republiky a moc za ni děkujeme. Přidejte se.


27.1.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - nový projekt pro podporu koučování v ČR. Hledáme partnery v regionech. Přidejte se. Napište.


17.1.2017 27. 1. 2017 se uskuteční v Brně Příprava na akreditaci ICF s oblíbeným Jiřím Kunčarem, PCC. Pokud zvažujtete získání titulu v koučování, PŘIDEJTE SE. Cena pro absolventy APEKU 16.700 + DPH. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum Jiří KUnčar


6.1.2017 13. 1. 2017 začíná nejoblíbenější kurz koučinku Akreditovaný profesionální kouč. Tento kurz Vám zlepší kvalitu života. Zažijete mnoho příběhů a nejsilnější svůj osobní. Přijďte se podívat na náhled do kurzu nebo se přidejte již k 9 přihlášeným účastníkům. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum


31.12.2016 Přejeme všem vše nejlepší do roku 2017. PF 2017


Podporujeme

International Coach Federation
International Coach Federation

Spolupracujeme s

Zabavne Uceni.cz

Nezávazná objednávka